Kezdőlap

Mangold Béla Kolos,

kereskedő, M. Henrik orvos és Nobl Karolina fia, szül. 1859. decz. 24. Felső-Eörsön (Zalam.); a budapesti belvárosi reáliskola három osztályát végezte, mire a kereskedelmi akadémiába lépett, hol a Vörösmarty-kör titkára volt és verseivel, prózai dolgozataival több pályadíjat nyert; 1872-ben tett érettségi vizsgát. Két évig irodai gyakornok volt és 1880-ban a Gizella gőzmalom hivatalnoka lett, hol 1885-ig volt alkalmazva. 1885 őszén kereskedelmi ismereteinek bővítése czéljából Londonba utazott, hol két évet töltött és a férfi divatot tette tanulmánya tárgyává. 1887 őszén visszatért és Pannonhalmán áttért a róm. kath. vallásra, ekkor vette fel a Kolos keresztnevet. 1889 őszén nőül vette Várady Béla fővárosi férfidivatáru kereskedő leányát és ugyanakkor belépett apósa üzletébe, hol czégvezető, később felesége öröksége révén társtulajdonos lett.

Költeményei és czikkei 1880-85-ig a fővárosi és vidéki lapokban jelentek meg, így a szolnoki Lehet Kürtben, Tiszavidék, Nyirvidék és Veszprémben tárczái s fővárosi levelei; a nyári hónapokban a Balaton-Füredről írt Fürdői levelei a Budapest, P. Hirlap és a Budapesti Hirlapban. A Rendőri Lapokban (1896-97. Detectiv historiák, 12 czikk). 1898. aug. 7-től a Pesti Naplóban jelent meg Férfi divat cz. első czikke s azóta ezen lapban és a többiben is kizárólag ezen szaktárgygyal foglalkozik; a Budapesti Hirlapban (1898 óta Angol férfidivat cz. czikkei); a M. Nemzetben (1899.), a Hét, Montagblatt, M. Ipar (1899. Gallér és kézelő gyártás, 1900. A kirakat rendezéséről, A nagykereskedők és az iparfejlesztés, Egy amerikai áruház üzleti szabályai, Amerikai gallér és kézelő gyárak sat.); 1900-tól a Magyar Hirlap, Magyarország, Székesfehérvár és Vidéke, Esti Ujság, Budapesti Napló cz. lapokban.

Munkája: Fellegek. Bpest, 1884. Szerző arczk. (Költemények Felhő Nándor álnév alatt. Ism. P. Napló, Budapesti Hirlap, Magyarország, A Hét, Szalon Ujság, Győri Hirlap sat.)

Szerkeszti a Férfi divat cz. negyedévenként megjelenő szaklapot 1899. decz. 1. óta Budapesten.

Az 1889. nyári fürdőévszak alatt Somogyi Károly szintársulata előadta Balaton-Füreden Ha megöregszünk cz. egyfelvonásos vígjátékát.

Álnevei s jegye: M. Béla Kolos, L'homme d'or, Claudius és m. b. k.

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi adatok.