Kezdőlap

Maróthy István,

bölcseleti és orvosdoktor, szül. 1799. májs. 29. Szegeden (Csongrádm.); bátyja M. Mátyás, a hires nyelvtudós, ki a török nyelvben is jártas volt, oktatta a keleti nyelvekre. M. orvosi pályájának bevégezte után keletre indult; Konstantinápolyban orvosi intézetet alapított, melyet a szultán meglátogatván, különös figyelmére és kegyére méltatott. Később a persa sah szolgálatába állott és a Herat elleni hadműködés alkalmával Afghanistanban a hadsereg főorvosa volt. Gyönge egészsége következtében 1842-ben hazájába visszatért. Meghalt 1845. júl. 20. Szegeden.

Becses irományai a m. tudom. akadémia levéltárában vannak.

Társalkodó 1848. 21. sz. (Toldy F.)

Danielik, M. Irók II. 190. l.