Kezdőlap

Mikes Gyula,

kir. főmérnök és a temesvári m. kir. állami főépítészeti hivatal főnöke; 1883-ban Sátoralja-Ujhelyben (Zemplénmegye) volt mérnök és 1895. Szegeden főmérnök a kir. államépítésezti hivatalnál.

Munkája: Uj mérték. Kassa, 1875.

Szinnyei Könyvészete és Czímtárak.