Kezdőlap

Némethy Jakab,

Jézus-társasági áldozópap, N. József fia, szül. 1573. aug. 29. Rozsnyón, mint ág. evang. nemes szülők fia; előbb a vittenbergai egyetemen tanult; visazajövet a róm. katholikus vallásra tért át és 1596. márcz. 20. a jezsuita rendbe lépett. Kilencz évig hittérítő volt. Később Pozsonyban tartózkodott, hol Pázmán Péter esztergomi érsekprimás házában lakott, kinek kedves embere volt és a ki többször élt tanácsával; gondozta Pázmán munkáinak kinyomatását. 1635-től 1644-ig a collegiumi nyomda igazgatója volt. Meghalt 1644. jún. 1. Pozsonyban.

Magyar imádságos könyvet adott ki Horányi és Stoeger szerint, könyvészeti leirását azonban nem adják. Több kéziratot hagyott hátra, melyek a magyar egyházi és polgári történelemre vonatkoznak.

Horányi, Scriptores II. 683. l.

Stoeger, Scriptores 243. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. V. 1622. h.