Kezdőlap

Palóczi Antal,

építész, a fővárosi iparrajziskolában az építészet rendes tanára, született 1840-ben Pesten; 1868-ban iratkozott be a budapesti József-műegyetemre. Platzer családi nevét 1887-ben változtatta Palóczira.

Czikkei a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (melynek 1875 óta munkatársa, 1892. Javaslat a főváros belvárosának szabályozására, egy táblával); a M. Mérnökegylet Heti Értesítőjében (1893. A lelenczház tervpályázata, 1894. A budapesti József-utcza szabályozása); a M. Iparban (1894. Városrendezés Budapesten és Bécsben, Székesfővárosunk és a Localpatriotismus, Az 1893. építkezések Budapesten, 1895. Az eskütéri híd elhelyezése és a kapcsolatos városrészek szabályozása, 1896. Az építőmesterségek gyakorlásáról és az építőügy országos rendezése).

Munkái:

1. Vignola oszloprendszerei. Módszeres szerkesztéssel magyarázva. 12 fototipografozott táblával. Bpest, 1890. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1897).

2. Budapest főváros alaki rendezéséről. Különös tekintettel a belváros szabályozására. U. ott, 1892. Tervmelléklet: A belváros szabályozási térképe. (Különnyomat a M. Iparból).

3. Budapest új székházáról. U. ott, 1899. (Tervjavaslattal).

4. A fővárosi közmunkák tanácsa 1898. működéséről szóló hivatalos jelentésének kritikai ismertetése. U. ott, 1899. (Különnyomat az Építő Iparból).

5. Budapest városházáról. U. ott, 1900. (Különnyomat a M. Iparból).

6. Városok rendezése Budapest viszonyainak egybevetésével. Tanulmány. U. ott, 1903.

Szerkeszti az Építészek Naptárát 1895 óta Budapesten.

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. 70. lap.

M. Könyvészet 1889., 1892-93., 1897., 1903.

Századunk Névváltoztatásai. Bpest, 1896. 175. l.