Kezdőlap

Radó-Róthfeld Sámuel

jogi doktor, hírlapíró Budapesten, szül. 1857. febr. 7. Petrőczön (Bács-Bodrogm.); jogi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte és miután a birói pályát választotta, egy ideig a bécsi országos törvényszéknél mint jegyző működött. Később az írói pályára lépett és néhány évet Párisban és Berlinben töltött. 1887-ben mint külföldi lapok tudósítója került haza és később a Pester Lloyd munkatársa lett. 1898-ban báró Bánffy Dezső miniszterelnök a magyar táviró iroda vezetésével bízta meg.

A napi politikával foglalkozó számos czikket írt.

Munkái:

1. Tisza,seine Partei, seine Gegner. München, 1888.

2. Az összeférhetetlenség. Irta Fabricius. Bpest, 1898.

3. Die ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt. Mit einem Anhang: Die wichtigsten Verfassungs-Gesetze. Berlin, 1898. (Budapesten nyomatott. Ism. Vasárnapi Ujság 18, 26. sz. Francziául: ford. Bertha Sándor. Páris, 1898. Ism. Budapesti Hirlap 171. sz.).

4. Das Deutschtum in Ungarn. Berlin, 1903. (Budapesten nyomatott).

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból és önéletrajzi adatok.