Kezdőlap

Raicsani János,

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, R. György jezsuita testvéröcscse, szül. 1671. jún. 23. Nyitrán, 1688. okt. 17. lépett a rendbe; miután tanulmányait befejezte, pappá szenteltetett; mathematikát, bölcseletet és theologiát tanított több helyen. Kolozsvárt rector volt és a betegeket látogatta, vígasztalta. Meghalt 1733. márcz. 12. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Itinerarium Athei, Ad Veritatis Viam Deducti; In quo Atheizantium objectae nebulae lucidissimo veritatis Sole disperguntur. Opusculum non minus curiosum, quam fructuosum, argumentis tam sacris, quam profanis et a Naturae lumine petitis stabilitum; In Gratiam Erroneourum Spirituum, Quorum Principium, Oblivio Dei; Medium: Vita Scelerata: Finis: Gehenna. In Xenium Oblatum ... M. DCC. IV. Sodalitatis CXXXV. Viennae, 1704. (Németül: Ujabb kiadása. Passavii, 1710., és Nagyszombat, 1737. szintén névtelenül.)

2. Opusculum de vera et falsa fidei regula, in quo ostenditur, nihil posse fide divina credi, nihil in rebus fidei controversis decidi, nisi ad ecclesiae sensum, et traditionem recurratur. Cassoviae, 1723. (Nagyszombat, 1731. és 1745. Magyarul: Az igaz és nem-igaz hitnek próba-köve ... Nagyszombat, 1724.).

3. Signa ecclesiae, seu via facilis in notitiam ecclesiae a Christo institutae perveniendi proposito. Cassoviae, 1725.

4. Peregrinus catholicus, de peregrina unitaria religione discurrens. U. ott, 1726. (Magyarul: Utazó s a jövevény unitárius vallásról beszélgető katholikus. Kolozsvár, 1770.),

5. Viator christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus. Tyrnaviae, 1729. Pars secunda: Discursus ascetici ... Pars, tertia: Considerationes ... (Újabb kiadása: In congregatos Tyrnaviae sub titulo natae reginae angelorum sodales anno rep. salutis 1752. distributus. U. ott.)

6. Fides salutaris soli religioni romano-catholicae propria, seu demonstratio, in qua ostenditur, a nemine posse elici salutarem actum fidei, extra religionem romano catholicam. U. ott, 1731.

7. Commenta adversus sanctam catholicam ecclesiam, pridem ab aliis detecta, denuo exposita & refutata a ... Cassoviae, 1745.

Horányi, Memoria III. 135. l.

Danielik, Magyar Irók II. 262. l.

Stoeger, Scriptores 291. l.

Petrik Bibliogr.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk története 1711-1772. Bpest, 1876. 54., 73. lap.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. 1402. h.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész, 631., 719. l.