Kezdőlap

Rákosy Sándor,

egyetemi rendkívüli tanár; 1848-49-ben honvédtiszt volt; mint menekült hét évig Párisban élt. Hazájába visszatérve, tíz évig a magyar és franczia nyelv magántanítója, 1869. jan. 30-tól 1889-ig pedig a franczia nyelv és irodalom rendk. tanára volt a bpesti egyetemen; ugyanezen tantárgyat tanította a tanárképzőben is. Rakits családi nevét 1863-ban változtatta Rákosira. Meghalt 1889. júl. 6. Budapesten 71. évében.

Czikke a Pesti Hirlapban (1882. 296. 297. sz. Felelet dr. Brassai Sámuel úrnak).

Munkái:

1. Új elméleti és gyakorlati mód a franczia nelyv gyors és alapos megtanulására, az irály, olvasmány és társalgás tekintetbe vételével Ahn-, Georg- és Ollendorf-féle tanmód szerint Noel Károly. Pest, 1859. Két tanfolyam. Lutter Nándor előszavával. 2. bőv. kiadás: Vezérfonál a franczia nyelv megtanulására ... U. ott, 1868., 3. bőv. és tetemesen javított kiadás (középiskolák és magánhasználatra). Bpest, 1876. Mind a két kiadás Lutter N. előszavával.

2. Magyar visszhang. Magyar szólásmódok gyűjteménye, melyek a társaséletben előfordulnak. Pest, 1861.

3. Gallicismusok és synonymák. Nélkülözhetetlen segédkönyv bármely franczia nyelvtanhoz. Bpest, 1876.

4. Die ungarischen Zeitwörter mit ihren Bestimmungssylben und deren Anwendung. U. ott, 1864. (2. bőv. és jav. kiadás: Kritische Forschung und dem Sprachgeiste gemässe Erläuterung, so wie Richtigstellung der magyarischen Zeitwörter ... cz. U. ott, 1879.).

5. Specielles Wörterbuch sämmtlicher magyarischer Zeitwörter kritisch erläutert und richtiggestellt. Mit zahlreichen Musterbeispielen, Redensarten und Sprichworten. I. Band I. Heft. U. ott. 1881. (Ism. Néptanítók Lapja 224. l.).

6. Hogy állunk a magyar nyelv dolgában. U. ott, 1882.

7. Volf György úr mint biráló (?!) U. ott, 1882.

8. Nyilt levél Bakos Gábor úrnak. U. ott, 1883. (Különnyomat a Közoktatásból).

9. Nyelvtani birálat és még valami. (Iskolai magyar nyelvtan. Mondattani alapon középiskolák használatára, írta dr. Szinnyei József). U. ott, 1885.

Pesti Napló 1889. 185. sz.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1886.

Kiszlingstein Könyvészete.

Századunk névváltoztatásai. Budapest, 1895. 168. l.; a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és gyászjelentés.