Kezdőlap

Rakovszky György (rákói Feia),

R. Lőrincz, a szepesi kir. kamara hivatalnokának, Turóczmegye táblabirájának fia.

Gyászverse van az atyja halálára 1612. márcz. 16. (Parentalia ... in mortem ... Laurentii Feia aliter Rakowszky .. Kassa, 1615. czímű) megjelent gyűjteményben.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 100.