Kezdőlap

Rhé Gyula,

vasuti hivatalnok, Rhé Antal és Aigner Amália kisbirtokos szülők fia, szül. 1871. nov. 9. Tisza-Eszláron (Szabolcsm.); középiskoláit Körmöczbányán és Budapesten végezte. Hajlama a festőművészi pályára vitte, de két évi olaszországi tartózkodása után, atyja ellenzése miatt ezen pályát elhagyta; majd a vasuttisztképző tanfolyam elvégzése után a magyar államvasut szolgálatába lépett; a hol szabad idejét kedvelt foglalkozásának a régészetnek szentelte, mihez első ösztönzésül a nagyfalusi, rakamazi és eszlári régészeti leletek, majd a hatvani őskori telep leletei szolgáltak. 1893. és 94-ben a veszprémvármegyei múzeum rendezésében vett részt, melynek osztályőre, a veszprémvármegye múzeum-egylet pedig 1905-ben titkárának választotta.

Czikkei a Veszrpémi Hirlapban 1904-1906. Római utakon I. -IV., A balatoni partvidék ókori képe, Veszprémvármegye őslakói, Veszprém bronzkori agyagművessége); a Numizmatikai Közlönyben (1905. Adatok a kilitii éremlelethez).

Munkája: A Balaton környékének társadalmi földrajza. 1. rész. A Balatonvidék történelme: 1. szakasz. Ős- és ókori nyomok Veszprém körül. Bpest, 1906. (Egy színes táblával és 20 szövegképpel. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet.) Kéziratban: A magyar faj és nyelv kialakulása. (Sajtó alá rendezve.)

Corvina 1905. 34. sz. és önéletrajzi adatok.