Kezdőlap

Rothfeld Sámuel,

bölcseleti doktor, hirlapíró, szül. 1857-ben Petrováczon; tanulmányait Bécsben és Párisban végezte. 1868-ban haza került mint a párisi Agence Havas képviselője, a melyet ő vett rá, hogy Budapesten állandó képviselőséget állítson. A bécsi lapoknak, különösen a Neues Wiener Tagblattnak budapesti levelezője és 1891. febr. 1-től a Budapesten megjelenő Neues Politisches Volksblatt egyik tulajdonosa és főszerkesztője volt 1894. június hó 5-ig, midőn a Pester Lloyd vezérczikkírója és a bécsi Politische Correspondenz képviselője lett.

Munkái:

1. Affaire Thorn-Thilo. Traerspiel in 4 Akten. Wien, 1882. (Melyben a Zichy-Ferrasis-féle halálos párbaj-ügyből kifolyólag a párbaj-ellenes tendentiát vette alapul.)

2. Tisza, seine Parthei und seine Gegner. München, 1889. (Különny. az Allgemeine Zeitungból.)

Vannak magyar fordításai is.

Kayser, Vollständiges Bücher-Lexikon. Leipzig, 1883. XXII. 422. lap.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 699. lap.

Neues Politisches Volksblatt. Bpest, 1896. 4. l. arczk.