Kezdőlap

Sághy Ferencz (sági és csukárpakai)

a budai egyetemi nyomda felügyelője, előbb az egyetem irnoka volt; a magyar irodalom nevezetes férfiaival szoros baráti viszonyban volt; 1815-től levelezett Kazinczy Ferenczczel; 1818 táján Batsányival is sűrűn levelezett; minthogy a nyelvujításnak nagy ellensége volt, Döbrentei Gáborhoz írt leveleiben kikelt Kazinczy és Helmeczy nyelvujításai ellen.

Munkái:

1. Posta-kocsisok, avagy a menyasszony nélkül való lakodalom, vígj. 5 felv. Schikaneder után ford. Pest, (1793. Magyar Játékszín III. 3. db. Ism. Bayer József, Nemzeti Játékszin Története. L: 250-253. l. és a M. Drámairodalom Története I. 187. l.)

2. Kegyelmes és nagymélt. Zsadányi és törökszentmiklósi Almási Pál úrnak neve napja, mellyet legmélyebb és alázatosabb tisztelettel ül Boldog-asszony havának 25-dik napján 1794. Pest, 1794.

Kiadta Verseghy Ferencz maradványai és élete. Buda, 1825. cz. munkát.

Színművei kéziratban: Czione és Liziás (előadták Debreczenben 1799. szept. 29.); a budapesti nemzeti színház könyvtárában:

Két úr szolgája, vígj. 3 felv. Goldoni után ford., előadták Debreczenben 1831. máj. 1., Budán 1834. jan. 26., ápr. 20., 1837. jan. 11. és Pesten először 1841. márcz. 24.

Honművész 1841. 24. sz., 1837. 31. sz.

Bayer József, Nemzeti Játékszin Története. Bpest, 1887. I. II.

Petrik Bibliogr.

Irodalomtörténeti Közlemények VIII. 67. l.

Kazinczy Ferencz Levelezése. VIII. XII-XIV.