Kezdőlap

Salbeck Ferencz (petrisi)

Jézus-társasági áldozópap, S. Máté sószállító biztos fia; szül. 1703. decz. 2. Galaczon, 1721. decz. 17. lépett a rendbe s lelkészi szolgálatot teljesített; tanított a kolozsvári r. kath. gymnasiumban is. Meghalt 1770. deczember 19. Udvarhelyt.

Munkája: Virtus heroica Francisci Astrauti in propaganda religione catholica. Claudiopoli, 1730.

Stoeger, Scriptores 309. lap.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 17. l.

De Backer Sommervogel, Bibliothèque Bibliogr.