Kezdőlap

Schulhof Lipót,

csillagász, a m. tud. Akadémia levelező tagja, született 1847. márczius 12. Baján (Bács-Bodroghm.); Bécsben és Párisban végezte tanulmányait; azután egy ideig Bécsben volt alkalmazva a csillagvizsgálón; 1877 óta a párisi csillagászati observatorium segédje és a «Bureau des longitudes»-nek rendes hivatalnoka; a m. tudom. Akadémia 1878. jún. 14. választotta levelező tagjává. Majdnem kizárólag üstökösök és bolygók pályaszámításával foglalkozik, melyek eredményeit a következő csillagászati folyóiratokban és akadémiai kiadványokban közölte, így az Astronomische Nachrichtenben (1869-től), a Wiener Sitzungsberichteben (1871), a Berliner Jahrbuch körleveleiben (Circuläre 1873-tól), a párisi Comptes rendusban (1880-tól) stb. 1878-ban a franczia akadémia csillagászati 4000 franknyi Vaillant-díját nyerte el azon nagyfontosságú munkálatokért, melyek segélyével a rég elveszett Magas, Camilla és Liberatrix bolygók új fölfedezése lehetséges volt.

Munkái:

1. Az 1870. IV. számú üstökös definitiv pályaszámítása. Budapest, 1874. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből IV. 2.).

2. Az 1871. II. sz. üstökös definitiv pályaszámítása. U. ott, 1874. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből IV. 2.)

3. Az 1873. VII. számú Coggia-Winecke-féle üstökös pályaszámítása. U. ott, 1881. (Értekezések a mathem. tud. kör. XII. 11. sz.)

Vasárnapi Ujság 1878. 90. l.

Ellenőr 1878. 184. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Akadémiai Almanach 1880. 216., 1881. 337. l., 1882. 206. l. (Munkálatai.)

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 986. l.