Kezdőlap

Stáhly György,

orvosdoktor, kir. tanácsos, egyetemi tanár, Fehérmegye rendes főorvosa, St. Ignácz, orsz. főorvos fia és előbbinek unokája, szül. 1810-ben Pesten; 1841-ben búcsút vett egyetemi tanári székétől. Meghalt 1846. ápr. 21. Pesten.

Czikkei az Orvosi Tárban (V. 1832. Húgyutak aranyere, jeles kóreset, 1839. I. 24. sz. Látlelet: Visum repertum).

Munkái:

Dissertatio inaug. medica de epilepsia. Budae, 1832.

Beschreibung einer Nachtwandlerin. Pest, 1835. (Ugyanaz magyarul is.)

Jelenkor 1841. 13. sz., 1846. 13. sz.

Nemzeti Ujság 1846. 267. sz.

Pesti Hirlap 1846. 660. sz.

Orvosi Tár 1847. XII. (Eckstein Frigyes Emlékbeszéde).

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 357., 358. l.

Szinnyei Könyvészete.