Kezdőlap

Szabó Pál

esztergomi kanonok, prépost és főesperes, szül. 1752. jan. 20. Hidvégen (Hontm.); a theologiát Bécsben végezte; 1775. szept. 20. fölszenteltetett, azután káplán volt, 1785-től plébános Varbón. 1808. ker. alesperes, 1809. plébános Tardoskedden. 1820. okt. 7. esztergomi kanonok, majd monostrai cz. apát, 1823. szept. 15. barsi főesperes, 1829. decz. 1. szentgyörgymezei prépost és főszékesegyházi főesperes lett. 1825. szept. 25. tartotta 50 évi áldozó papságának jubileumát. Meghalt 1835. aug. 30. Esztergomban.

Munkái:

1. Egyházi beszéd. Mellyet... 1807. Sz.-György havának 27. Palánkon azon alkalmatosságával mondott, midőn... Frivaldszky János úr... mint 50 esztendős misés pap második új miséjét tartaná. Selmeczbánya, 1807.

2. Egyházi beszéd, mellyet Szent István Magyarország első királyának napjára s az ő ditsőséges jobb kezéhez tartatott jeles ünneplésre készített és a budai főtemplomban élő nyelvel 1811. eszt. mondott. Buda.

3. Carmen Cels. ac. Rev. principi Dno Alexandro a Rudna et Divék-Uj-Falu archiepiscopo Strigoniensi... dum regimen archi-dioecesis suae Strigoniensis, comitatusque nominis ejusdem ritu solemni capesseret anno 1829. die 16. May devote mente oblatum. U. ott.

4. Carmen, quo Cels. ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudna et Divék-Újfalu, primati et archipraesuli suo benignissimo, devotissimum metropolitanum Strigoniense capitulum, occasione solennis suae in fundos extruendarum domorum suarum capitularium intraductionis, pro praestitis sibi beneficiis perennem gratitudinem suam intima cum veneratione contestatur Strigonii, die XII. mensis Maii anno 1823. Strigonii.

5. Vota pia et amiea pro auspicatissima onomasi Ill. ac Rev. Dni Alexii Jordánszky episcopi Tinniensis... Ex corde deprompta Strigonii die 17. Julii 1832. U. ott. (Költemény.)

Honművész 1835. 74. sz.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 496. l.