Kezdőlap

Szeredai Antal (szentrontási, előbb szentháromsági)

theologiai doktor, szül. 1740. nov. 18. Mikefalván; 1758. okt. 18. lépett a Jézus-társasági rendbe és Domonkos nevet vett fel; a próbaévet Kolozsvárt töltötte; 1773. fölszenteltetett; Nagybányán a humaniorák osztályában tanított, a rend eltöröltetése után világi pap lett; később Károly-fehérvári kanonok és nagyprépost, küküllei főesperes, az erdélyi királyi tábla elnöke volt. Meghalt 1798. jan. 19.

Munkái:

1. Josephi e com. Battyan... Tripartita praxis judiciaria sacrorum in Ungaria, & Transilvania tribunalium...collecta et in hanc methodum redacta. Typis conventus Csikiensis, 1760.

2. Series antiquorum, et recentiorum episcoporum Transilvania. Albae-Carolinae, 1790.

3. Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae, ex antiqui ac recentioris literarum monumentis eruta. U. ott, 1791.

4. Collectio continens tabulas vetustorum ac recentiorum monumentorum, quae in templo Alba-olim Juliensi, nunc Carolinensi in Transilvania sunt, fueruntque locata. U. ott, 1791.

5. Szent írásbeli dolgokról való beszélgetések, mellyeket Kalmet Ágostonnak... bölts vetélkedő írásiból rövid summában szedett, s botsátott ki magyar nyelven. Pozsony, 1791. Két kötet.

Budapesti Szemle 1859. 303. l.

Stoeger, Scriptores 355. l.

M. Sion 1890. 623. l.

Petrik Bibliogr. I. 374. III. 533., 534. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1783. h.