Kezdőlap

Szmollény Nándor

felső kereskedelmi iskolai tanár, szül. 1860. jan. 22. Szegeden; a főreáliskolát Szegeden, a műegyetemi (6 félév) és az egyetemi (3 félév) tanulmányait Budapesten végezte. Polgári iskolákra a mennyiség- és természettanból volt képesítve, középiskolait alapvizsgálatot és kereskedelmi iskolai szakvizsgálatot tett. 1881. félévig Sopronban a Csöndes-féle intézetben, 1882 óta a szegedi polgári, majd a felsőkereskedelmi iskolában tanít; a szegedi kereskedelmi és iparkamara levelező tagja, a szegedi kisdedóvó jótékony nőegylet és vöröskereszt-egylet titkára, a tisztviselők egyletének jegyzője sat.

A Szegedi Híradóba állandóan ír társadalmi, közgazdasági és tanügyi czikkeket, a szaklapokba szakczikkeket, így a Méhészeti Lapokba, a szegedi Tanügybe és a szintén Szegeden megjelent Pósa Lajos Jó Barátjába is sat.

Munkái:

1. Ötven év a magyar vasutak történetéből 1846-1896. Szeged, 1896.

2. A szegedi kisdedóvó jótékony nőegylet és a szegedi kisdedóvó intézetek félszázados története 1846-1896. U. ott, 1897.

3. Külföldi váltók számítása. U. ott, 1899.

4. A szegedi magyar nemzeti színészet száz éves története. U. ott, 1898. és 1906.

5. Magyarország közjótékonysága. U. ott, 1900.

6. Két száz esztendő. Magyarország és Ausztria közgazdasági, főleg pénzügyi viszonyainak népszerű ismertetése különös tekintettel az osztrák-magyar bankra. Bpest, 1902.

7. Klauzál Gábor, az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reform-küzdelmeink. U. ott, 1903. (Kereskedők Könyvtára II. 8.).

8. Jelentés a szegedi kisdedóvó és jótékony nőegylet által föntartott és vezetett szegedvárosi kisdedóvó-intézetek és az alsó-városi menedékház 1902-1903. iskolai évéről. U. ott. (1903-1904. sat. iskolai évekről).

9. Tanulmányok és emlékek. U. ott, 1905.

Szerkesztette több évig az Alföldi Iparlapot, a Fakereskedők Lapját, a Kereskedelmi és Ipar szaklapot, a Nőtisztviselők Lapját és a Baross-Albumot.

Jegye: -ny. (az Alföldi Iparlapban).

Schack Béla, Kereskedelmi Iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 74. l.

M. Könyvészet 1902., 1903., 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.