Kezdőlap

Tabajdy Lajos

ref. lelkész Szatmárt, hol 1899. ápr. meghalt; előbbinek testvéröcscse.

Czikkeket írt a Prot. Egyházi és Iskolai Lapba (1876).

Munkája: Beköszöntő egyházi beszéd. Szatmár, 1876. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap).

Kiss Kálmán, Szatmári ref. egyházm. története 357. l.

Budapesti Hirlap 1899. 98. sz. (Nekr.)