Kezdőlap

Tabódy Jenő (tabódi és fekésházi)

kir. tanácsos, megyei főjegyző, szül. 1839. máj. 16. Budaházán; középiskoláit Ungvárt, Sátoralja-Ujhelyt és Pesten, a jogot a pesti egyetemen 1861. végezte; a dobóruszkai járásban (Ungm.) mint esküdt 1869-71 végéig működött; 1874. márcz. a perecsényi járás szolgabirájának választatott; 1877-1883. a kaposi járás szolgabírája volt; 1887. febr. 26. Ung vármegye főjegyzőjévé választatott. Meghalt 1898. júl. 10. Ungvárt.

Munkája: Ung vármegye 1867-1892. Ungvár, 1892.

Szerkesztette az Ung cz. politikai hetilapot 1892-től haláláig.

Ung 1898. júl. 12. arczk.

Budapesti Hirlap 1898. 191. sz.

Petrik, M. Könyvészet. 1886-1900.