Kezdőlap

Tábori Róbertné (Tutsek Anna)

előbbinek özvegye; szülei írói hajlamait korán észrevették és kiképeztették; Szász Béla kolozsvári egyetemi tanár volt az irodalomtörténetből tanára; ennek buzdítására lépett az írói pályára. 1900-ban ment férjhez Tábori Róbert hirlapíróhoz. Jelenleg is Budapesten él és folytatja írói pályáját.

A Fővárosi Lapokba kezdett írni, mely lapnak a 80-as években állandó munkatársa volt; írt még a M. Hirlapba (1892), M. Salonba, Ország-Világba (1898), Pesti Naplóba, Armeniába, az Erdélyi Hiradóba és több más lapba; 1888. nov. Komócsy József egy beszélyt olvasott fel tőle a Petőfi-társaságban.

Munkái:

1. Elbeszélések és rajzok. Kolozsvár, 1887.

2. Az Ilva folyó partján. Elbeszélések. Bpest, 1890.

3. Három novella. U. ott, 1893. (Ambrus Zoltánnal és Tóth Bélával).

4. A fenyvesek körül. Elbeszélések. U. ott, 1893.

5. Napsugárkák. Elbeszélés az ifjúság számára. U. ott, 1894.

6. Viola története. Regény. U. ott, 1895. (Egyetemes Regénytár X. 10.).

7. Hét mese. U. ott, 1897. (Filléres Könyvtár. 31.).

8. Magunkról. Elbeszélések. U. ott, 1898. (Ism. Politikai Heti Szemle 44., M. Ujság 284., M. Hirlap 286., Uj Idők 44., A Hét 1902. 19. sz.).

9. Rózsák között. Elbeszélések fiatal leányok számára. U. ott, 1898. (Ism. Uj Idők 44. sz.)

10. Lottika és egyéb elbeszélések. U. ott, 1898. (Jó Könyvek 7.).

11. A galambvölgyben. Elbeszélés. U. ott, 1898. (Jó Könyvek 9.).

12. Szélvész-kisasszony. Elbeszélés. U. ott, 1900.

13. Egy igazi anya szellemi hagyatéka. U. ott, 1900.

14. Az édes otthon. U. ott, 1903. (Ism. Uj Idők 52. sz.).

15. Cilike viszontagságai. U. ott, 1904. (Ism. Uj Idők 52. sz.).

Faylné-Hentaller Mariska, A magyar irónőkről. Bpest, 1889. 169. l. (Mutatványt közöl a Téli mese cz. beszélyéből).

M. Hirlap 1892. 345. sz. (Név-aláírásának hasonmása).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.