Kezdőlap

Táborsky Ottó

gépész-mérnök, a m. kir. technologiai ipar-múzeum igazgatója, mely állásra még Trefort Ágoston miniszter nevezte ki és tizenkilencz évig volt ez intézet élén. Mint előadó-tanár az iparoktatás és iparfejlesztés terén működött. Meghalt 1902. ápr. 6. Budapesten 49 éves korában.

Munkái:

1. Gőzkazánok. Kézikönyv gőzgép-kezelők, fűtők, kazán-tulajdonosok, gyári- és gazdasági hivatalnokok számára 284 szövegábrával és 4 rajzmelléklettel. Bpest, 1886.

2. A lokomobilok szerkezete és kezelése... 283 fametszetű ábrával. U. ott, 1887.

3. A magyar kir. technologiai ipar-múzeum. Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából. 8 képmelléklettel. U. ott, 1896. (Hegedűs Károlylyal.)

4. Jelentés a m. kir. technologiai iparmúzeum működéséről 1887-1900. U. ott, 1888-1900. 15 füzet. (Hegedűs Károlylyal).

Szerkesztette és kiadta a Technologiai Lapok cz. kéthetenként megjelent szakfolyóiratot 1889. jan. 1-től 1901-ig.

Egyetértés 1902., 95., 97. sz.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.