Kezdőlap

Tafner Vidor

bölcseleti doktor, egyetemi assistens, szül. 1881-ben Báttaszéken; gymnasiumi tanulmányait Baján végezve a kolozsvári egyetemen a természetrajzi, vegytani és földrajzi tanulmányokat tanulmányozta és állami ösztöndíjat nyerve, demonstrátor, később assistens lett a kolozsvári egyetem állattani tanszéke mellett; itt doktori oklevelet is nyert.

Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1898-tól A káposztalepkéről, A szunyogról, A Deilephila Nerii Baján, A sündisznó kertjeinkben, A burok földje, Zenekedvelő egerek, A madarak vedlésének oka, Az erdészetre káros pillangókról, A biologiai lepkegyűjtemények összeállításáról, Az állatok fegyverei, A rovarok téli élete, Néhány gyakorlatban előforduló lepkefaj a hernyók tápláló növényei szerint csoportosítva, Lepkék, fürkésző darazsak és legyek, Anyátlan méhkasok, A hársfa atkája, Aquariumba való tengeri állatok gyűjtése és szállítása, Egy és más a mimikrizmusról, Az atkákról, A rovargyűjtésről, A lepkeszárnyak átlátszóvá tételéről, Középiskoláink rovargyűjteményeiről, A mikrofotografiáról, Bevezetés a gyűjtésbe, Az élet eredete, Az állat és növény, Az állatok fejlődésmenete, A rovarevő növények, A gyűjtés sat.); a Zoologiai Lapokban (1900-tól; A Gastropacha Quercus élete, Még egyszer a határozókról, A mikroskop birodalmából, Az ebek rühességéről, A larvalis fejlődéséről, Téli álom sat.); a Halászatban (1900. A repülő halakról, A Michael Sars-féle halászati expeditióról).

Munkái (részben különnyomatban):

1. Összenövesztett pillangók. Bpest, 1901. (s Természettud. Közlöny Pótfüzetéből. Németül: Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn).

2. A Ryncholopusok tapintó készülékéről. Kolozsvár, 1904. (Doktori értekezés).

3. Az atkafélék földrajzi elterjedése. Bpest, 1905. (A M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai XXXII. kötetéből).

4. Az atkafélék. Temesvár, 1904. (Természettudományi Füzetek XXVIII. és Filléres Könyvtár).

Szilády Zoltán tanár szives közlése.