Kezdőlap

Tagen Nep. János

drivesti czimzetes püspök, nagyváradi nagyprépost, kanonok és hongyűlési követ, szül. 1777. máj. 14. Esztergomban; meghalt 1838. júl. 8. Nagyváradon.

Munkája: Quadratura circuli tandem inventa et mathematice demonstrata. Cassoviae, 1832. Két táblával.

Sokféle 1833. 6. sz.

Ponori Thewrewk József, Magyarok születés napjai. Pozsony, 1846. 50. l.

Petrik, Bibliogr. és gyászjelentés.