Kezdőlap

Tahy István (tahvári és tarkeöi)

cs. és kir. kamarás, Pestvármegye tiszteleti főjegyzője, T. Ádám és alapi Salamon Etelka fia, szül. 1843. febr. 1. Bölcskén (Tolnam.); tanulmányait Pesten végezte; az alkotmány visszaállítása után 1867-ben kinevezték Pest-Pilis és Solt t. e. vármegyék tiszteleti esküdtjének; Kovács Gábor szolgabíróhoz osztatott be a pesti felső járásba és a közigazgatási (községi) ügyeket végezte. 1872. tiszteleti, 1873. III., 1875. II. 1878. I. aljegyző lett. 1880-ban tiszteleti főjegyzőnek neveztetett ki. 1883. a pestvármegyei állattenyésztési előmozdító egyesület titkára lett. 1895. tiszteleti főjegyzői ranggal nyugdijaztatását kérte, mit meg is kapott, de megmaradt a gazdasági egyesület alelnökének és részt vesz a vármegyei életben. 1893. jan. 18. a cs. és kir. kamarási méltóságot nyerte.

Munkája: Tahyak és azokkal rokon családok. Bpest, 1904. Színes czimerrel, fénynyom. képekkel és leszármazási táblákkal.

Tahy István, Tahyak 189. l. (a m. n. múzeumi könyvtár példányából).