Kezdőlap

Tahy János (Iván)

birtokos, T. Lajos és gróf Wartensleben Ilka fia, szül. 1865-ben Gombán; 1880-ban szolgabirónak választották meg Pestvármegyében és itt előbb Kalocsán, azután Váczon s később Bián szolgabiráskodott. 1886. a biai járás főszolgabirája lett s 1891. nyugdíjba ment. Ezután az irodalommal foglalkozott és főszerkesztője lett a Rendőri Közlönynek.

Czikkei a Pesti Naplóban (1897. 219. sz. Ujabb adatok Petőfi diák-korából); a Vasárnapi Ujságban (1899. 39. sz. Az aszódi kir. javító-intézet).

Munkája: A vármegye jövője. Monor, (1906).

Tahy István, Tahyak 188. l. és a m. n. múzumi könyvtár példányáról.