Kezdőlap

Taixiperger Mátyás

kath. lelkész; 1784-től segédlelkész volt Balassa-Gyarmaton, 1785-től Endrőfalván; 1787. okt. Vámos-Mikolára küldték káplánnak. 1790. jan. 9. kinevezték plébánosnak Ipoly-Szakállosra; erről később lemondott és 1793. február 15. Keszegfalvára ment káplánnak; 1802. júl. 28. Érseklélre helyeztetett át, hol 1803. máj. 5. meghalt.

Munkája: Consolatoria epistola ad Beatissimum Patrem papam Pium VI. data. Tyrnaviae, 1798.

Petrik Bibliogr.

Némethy Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 977. l.