Kezdőlap

Tajthy Ferencz

apát-kanonok a váczi egyházmegyében, szül. 1780. okt. 8. Dorozsmán (Kis-Kunság); pappá szentelték 1805-ben; előbb szilágyi plébános volt; később kanonok és a szent Miklósról czímzett váczi egyház plébánosa, az ottani nemzeti iskola igazgatója és a szegények intézetének elnöke. Meghalt 1864. febr. 10. Váczon.

Munkája: Egyházi beszéd, mellyet... azon kettős alkalommal mondott, midőn gróf Nádasdy Ferencz úr egyházi törvényes látogatását a szilágyi megyés sz. egyházban tartaná s egyszersmind a fent említett plébános úr megyés papi hivatalába törvényesen béiktattatnék 1828-ik Sz. Mihály hava 24. napján. Pest.

Thewrewk József, Magyarok születés napjai. Pozsony, 1846. 99. l.

M. Sion 1864. 160. l. (Nekr.).

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés .