Kezdőlap

Takács Antal

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1727. Esztergomban; theologiai tanulmányait bevégezvén, 1745. lépett a rendbe és 1749. fölszenteltetett. Több helyt működött mint hitszónok, különösen Andócson; administrátor volt Faiszon. Meghalt 1805. ápr. 7. Andócson.

Munkája: Lelki-Ismeretnek ösztöne, az az egy titkos értelmű tövises kert, mellyben a nyolczad napig kesergő buzgó áhétatos Lélek csendes nyugodalommal, és meg-sebhett kesergő szível köteles hivatallyáról megemlékezvén magánosan munkálódik, és a Mennyei Serafimokkal Istenesen beszélgetvén eltöltött idejének napjait, és sokféle fogyatkozásokkal tellyes életének zürzavar óráit számba veszi... Elsőben jött ez világosságra Deák nyelven... Aemilianus Nieberle... Szerafikus Szent Ferencz Provincziabéli szerzetes által, most pedig ugyanazon Szent-Atyának Magyarországi Boldog-Asszony Provincziabéli... méltatlan szolgája Magyar nyelvre fordította. Győr, 1770.

Farkas, Seraphinus, Scriptores 82. l.

Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei írók. Bpest, 1888. 229. l.