Kezdőlap

Takács Bernát Antal

szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1796. jún. 24. Esztergomban; a gymnasiumot itt végezte, azután 1812. okt. 28. a szent Benedek-rendbe lépett és a theologiát Pannonhalmán hallgatta, előbb azonban 1817-19. Komáromban és 1819-21. Sopronban tanároskodott. Fölszenteltetett 1823. szept. 19.; azután 1827-ig tanár volt Győrött. 1846-ig Pozsonyban. 1846-51-ig házfőnök és gymnasiumi igazgató Esztergomban; 1851-59. tanár Pannonhalmán, hol 1859. nov. 7. meghalt.

Czikke az esztergomi róm. katholikus gymnasium Értesítőjében (1851. A nyilvános tanintézet hasznáról).

Munkái:

1. Értekezés nyilvános tanintézetek hasznáról. Esztergom, 1851. (Különny. az Esztergomi főgymn. Értesitőből).

2. Carmina selecta. Recognovit ac adnotationibus illustravit Caesarius Vagács. Comaromii, 1866. (Ism. M. Sion 718. l.).

Irt egyházi hymnusokat a magyarországi szentekről, melyeket a benczés breviáriumokba is fölvettek.

Scriptores Ordinis Scti Benedicti. Vindobonae, 1881. 477. l.

Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei irók. Bpest, 1838. 229. l.

Petrik Bibliogr.