Kezdőlap

Takáts Gábor (Polgár)

posta- és táviró segédellenőr, T. Gábor és Móricz Klára polgári szülők fia, szül. 1862. szept. 13. Izsákon; elemi iskoláinak elvégzése után Szilárdffy Károly helybeli gyógyszerész vette magához, kinél hat évet töltött és nem csak a gyógyszerészetben, de a távirászatban is kiképezte magát. Ezután Budapesten a pénzügyigazgatóságnál díjnokoskodott; majd 21 éves korában letette a postakiadói vizsgát. 1886-ban a postaigazgatóság segédtisztnek nevezte ki. 1902. kir. posta- és táviró-segéd-ellenőrré léptették elő. Jelenleg Szekszárdon lakik. Mint vegyész 1892. egy írás-sokszorosító anyagot állított össze, melyet ma is több irodában használnak és négy államban szabadalmaztak.

A vidéki és fővárosi, napi és heti lapokba írt szépirodalmi tárczaczikkeket, elbeszéléseket, rajzokat, költeményeket és szakczikkeket a Posta Közlönybe.

Munkái:

1. A bujdosó. Népies elbeszélő költemény. Paks, 1888.

2. Szivek és jellemek. Beszélygyűjtemény. Kalocsa, 1889.

3. Az élet játékai. Beszélygyűjtemény. U. ott, 1890.

4. Két szinmű. Margit vagy a postamester úr leánya, vígj. 1 felv. A nagynéni kedveltje, vígj. 2 felv. Kézirat gyanánt. U. ott, 1892.

5. Tudnivalók a posta és távirda köréből. Kereskedők, iparosok és magánzók használatára. Az érvényben levő szabályok az új pénzrendszer alapján. Távirdai táblával. U. ott, 1893.

Nevét: P. Takács Gábornak írja.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és fiának Takáts Gábornak szives közlése.