Kezdőlap

Takács Gedeon (Géza, kisjókai)

szent Benedekrendi áldozó pap és tanár, T. Géza, városi főjegyző és író fia, szül. 1879. nov. 22. Esztergomban; 1898-ban lépett a rendbe; 1903-1908. Pápán tanított, 1908 óta az esztergomi főgymnasium tanára.

Színművei; Fehéregyházi menedékhely. Ifjúsági színdarab 2 felv. (a Szent Imre Emlékkönyvben. Bpest, 1907.); A liliom hőse. Ifjúsági színdarab, leányok számára. 2 felv. énekekkel (Szűz Maria Virágos Kertje. Kalocsa, 1908.). Értekezése: Maár Bonifácz. (Pápai kath. gymnasium Értesítője 1908.). Írt költeményeket, elbeszéléseket a pápai és esztergomi lapokba, a Kath. Szemle, M. Szemle, Zászlónk, Nagyasszonyunk cz. folyóiratokba, birálatokat a Kath. Szemlébe és Religióba, czikkeket és tárczákat a Századokba (1908., 1909.), Pápa és Vidékébe (1907. jún. 23-tól jegyzetek cz. uti levelek, 11 czikk), a Dunántúli Hirlapba sat. és a Szombathelyi Ujságba.

1906-ban egy rendtársával Béri Zsigmonddal megalapította a Pápa és Vidéke cz. hetilapot.

Récsey Viktor, Die literarische Wirksamkeit der Benediktiner Kongregation von Martinsberg. (Pannonhalma) 1900-1907. (Munkálatainak jegyzéke).

Magyarország Vármegyéi. Esztergom vármegye. Bpest, 1908. 165. l. és önéletrajzi adatok.