Kezdőlap

Takács Henrik

a zircz-cziszterczi rend perjele, szül. 1794. decz. 27. Lébeny-Szent-Miklóson (Mosonm.); 1815. okt. 23. lépett a rendbe; 1816-18. gymnasiumi tanár volt Székesfejérvárt; pappá szentelték 1822. aug. 28; gymnasiumi tanár volt 1822-23. Pécsett, 1823-26. Egerben, 1826-1832. Székesfejérvárt; 1832-33. a növendékek tanára Zirczen, 1833-34. gymnasiumi tanár Székesfejérvárt, 1834-35. a növendékek tanára Zirczen, 1835-36. tanár Egerben, 1836-1842. gymnasiumi igazgató Székesfejérvárt, 1842-53. zirczi perjel, 1853-55. házfőnök Pécsett, 1855-től alperjel Zirczen, hol 1856. nov. 15. meghalt.

Munkája: Historia abbatiarum de Zircz, Pilis et Pásztó unitarum. Status personalis religiosorum ord. Cist. abbatiarum Zircz, Pilis et Pásztó unitarum ab anno 1848. Albae-Regiae.

A hazai Cziszterczi rend Emlékkönyve. Bpest, 1896. 378. l. (Szabó Otmár).