Kezdőlap

Takáts János (felvinczi)

ref. lelkész Bunban (Kis-Küküllőm.), T. András kolosi ref. lelkész és Szabó Zsuzsi fia; tanár volt a 60-as években Kolozsvárt.

Munkái:

1. Egy közjóra születtetett haza-fijuból lett tiszt-viselő, kit amaz halhatatlan emlékezetü nagy hazafijúnak... gróf Bethleni Bethlen Sándor úrnak... példájában lerajzolt és gyászos hallgatóival szemléltetett 1793. nov. 24. Kolozsvár, 1794. (Szathmári Pap Mihály beszédével együtt).

2. Az igaznak boldog halála. Halotti beszéd hadadi báró Wesselényi Anna, bethleni gr. Bethlen Lajosné felett 1807. decz. 6. Marosvásárhely, 1808. (Zágoni Bodola János beszédével együtt).

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 30. l.

Petrik Bibliogr.