Kezdőlap

Takács József

ref. lelkész.

Munkája: Lelkészfelavatási egyházi beszéd. Bpest, 1890.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.