Kezdőlap

Takáts Károly (illei)

a XIX. század elején élt Nagyváradon.

Munkái:

1. Vers-oszlop, mellyet Ngys. és Főtiszt. Póka-Teleki Kondé Miklós urnak, midőn a nagy-váradi püspökségre lépne, tiszteletére emelt 1801. Debreczen.

2. A nagy-váradi szelidebb tudományokat gyakorló ifjuságnak öröme, Tokody György urnak neve napján 1802. Nagy-Várad. (Költemény).

3. Ének Póka-Teleki Kondé Miklós urnak, nagy-váradi püspöknek halálakor karátson hav. 18. napj. 1802. U. ott.

4. Ama nagy érdemű híres Felső-Pulyai Büky József urnak neve napján 1804. szíves indulatból. U. ott. (Költemény).

5. Mélt. gróf Keresztszegi Csáky László urnak neve napjára szentelt versek. U. ott, 1804.

6. A jót tévő és jót vévő között egy pár levél. U. ott, 1805. (A báró Vay László által fordított «Német hívség» cz. munka melléklete. U. ott, 1805. B. Vay László és Perecsényi Nagy László egy-egy levelét mutatja be bevezetéssel).

7. Méltgs l. b. Vayai Vay László urnak... neve napján Sz. Iván havának 27-dikén. U. ott, 1806. (Költemény).

8. Méltsg. l. b. Vayai Vay László urnak... születése napján Szent György havának 24-dikén. U. ott, 1806. (Költemény).

9. A német hívség, avagy Bécs polgárjai a Frantzhadban. (Forditás). Ehhez járúl a második szeletben: «A magyar hívség» s annak summás leírása három részben Magyarországra tekintve. U. ott, 1806.

10. Ft. Molnár János urnak, a nagyváradi káptalan kis prépostjának neve napján 19-dik Mártziusban 1819. U. ott. (Költemény).

11. Dana, nagy érdemű Wennesy Ferencz ur tiszteletére. Minekutánna ősével, és az utánna következőkkel együtt, a hosszúgályi posta hivatalban száz esztendőket folyvást eltöltött. Első Januáriusban 1819. eldoromboltatta. U. ott.

12. Örömzengés, Diószeghi Erdődy László urnak neve napján 27-dik Jún. 1821. Debreczen. (Költemény).

Danielik, Magyar Irók II. 332. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 20. l.

Petrik Bibliogr.