Kezdőlap

Takács Lajos

az első erdélyi vasut hivatalnoka, 1878. Aradon tartózkodott 1881-ben Konopon volt állomásfőnök.

Munkái:

1. Cicero vegyes munkái. Ford. Arad, 1865.

2. A leánykérő, népszínmű 1 felv. Műkedvelők számára. Kézirat gyanánt. U. ott, 1876.

3. Emléklap az országos tüzoltó szövetség aradi III. nagygyűlése alkalmára. U. ott, 1876.

4. Utazási zsebkönyv. U. ott, 1878.

Lakatos Otto, Arad története. Arad, 1881. III. 89. l.