Kezdőlap

Takács Lajos (felvinczi)

jogi doktor és egyetemi tanár; T. János táviró főnök fia, Pesten és Berlinben végezte a jogi tanfolyamot; később a budapesti egyetemen mint magántanár, majd rendkívüli tanár és vizsgáló, a m. ált. hitelbanknál és a Franklin-társulatnál mint tanácsadó képviselte szaktudományát. A m. ált. hitelbanknál sok évig titkár, majd igazgató-helyettes, a budapesti egyetemen a római jog rendkívüli tanára s a Budapest fő- és székváros képviselőtestületének sok évig tagja volt. Sokat járt külföldön és jól beszélte a nyugoti nyelveket. Meghalt 1893. okt. 17. Budapesten 46. évében.

A politikai s jogi szaklapokban többnyire jegyek alatt jelentek meg czikkei, kivált felsőbb tanügyi kérdésekről is, a Vasárnapi Ujságba (1867-78.) T. L. jegy alatt írt zene- és színi előadásokat biráló czikkeket, külföldi művészek életrajzait, s a franczia-német háború alatt a harcztért, különösen az Elzász föld- és népismei s társadalmi viszonyait ismertető közleményeket, melyek a franczia s német viszonyok és történeti fejlődésök alapos ismeretéről tanúskodtak. (1879. Weninger Vincze 1834-1879). A Pester Lloydba is írt tanügyi czikkeket (1875 körül).

Munkája: A jogi állam. Irta Gneist Rudolf. A m. tud. Akadémia könyvkiadó-bizottságának megbízásából ford. Bpest, 1875.

Vasárnapi Ujság 1879. 11. sz. arczk., 1893. 43., 44. sz. arczk.

Kiszlingstein Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1893. 289. sz. és gyászjelentés.