Kezdőlap

Takács László (kis-jókai)

vasuti műszaki tisztviselő, szül. 1849-ben Esztergomban; előbb vasuti forgalmi tisztviselő, majd a nagyvárad-belényes-varkohi vasut r. t. titkára, végül Nagyvárad műszaki hivatalnoka volt. Meghalt 1902. júl. 4. Nagyváradon.

Az esztergomi, különösen a nagyváradi helyilapokba írt; ezer közül a Szabadságnak és a Tiszántúlnak szorgalmas munkatársa volt: vezérczikkeket és tárczákat írt a nevezett hirlapokba. Czikke a Szabadságban (1888. 294. sz. A császár második útja Magyarországon).

Munkái:

1. Magyarország. Általános utazási zsebkönyv. Nagyvárad, 1886.

2. Magyar fürdők. U. ott, 1888.

3. Építtető iparosok könyve... Több kőnyomatú ábrával... U. ott, 1891. (2. bőv. kiadása. U. ott, 1893.).

4. Magyar-német szótár építő iparosok számára... (45 ezer szó. Az Athenaeumnak adta el).

Ifjabb korában színműveket is írt, melyek kéziratban maradtak; A spion, bohózat 3 felv., Az őrült, A vén czigány, Az ördögkerék, népszínmű 4 felv. (a nagyváradi színházban adták elő 1890. aug. 24.).

Petrik, Magyar Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Esztergom Vármegye. Bpest, 1908. 165. l. és unokaöcscse Takács Gedeon benczés tanár szives közlése.