Kezdőlap

Takács Pál

«Bihar vármegye törvényes táblájának hites assessora.»

Munkája: A mostani tisztesség megadásának regulái a mellyek által e világon kiki boldogabb lehet. E mellett az emberek megesmerésére való bizonyos oktatás. Magyar nyelven bocsátja ki. Nagy-Várad, 1806.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.