Kezdőlap

Takácsy József

kath. esperes-plébános, szül. 1809. jan. 4. Izsákfalván (Vasm.); Rábapatonán volt plébános és t. kanonok, hol 1889. okt. 4. meghalt.

Költeményeket írt (a költészetre Kisfaludy Sándor és Károly buzdították) a Koszorúba (IX. évf.), Urániába (1829-32), a kassai Nefelejtsbe (1833.), a Sasba (VII. évf.), az Egyházi Tárba (I.).

Kéziratban két kötet költeményt hagyott hátra, melyek közül halála után a Győri Közlöny közölt néhányat.

Egyházi Közlöny 1889. 24. sz.

Győri Közlöny 1889. 152. sz.

M. Sion 1891. 633. l.

Zalka László Emlékkönyve. Győr, 1892. 150. l.