Kezdőlap

Tallián József

szent Benedekrendi áldozópap, szül. 1728. aug. 10. Lovász-Patonán (Veszprémm.); 1755. decz. 21. szenteltetett föl; jeles egyházi szónok és alperjel volt Pannonhalmán, később Bakonybélben és Dömölkön; visszatérve Pannonhalmára, mint gazdasági igazgató és pénztárnok 1783. decz. 19. meghalt.

Több egyházi szónoklati munka szerzője, a mint életrajzírója megjegyzi.

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 477. l.