Kezdőlap

Tallián Miklós

Jézus társasági áldozópap, szül. 1666. márcz. 6. és 1866. febr. 24. lépett a rendbe; tanította a humaniorákat és a rhetorikát; több rendház főnöke volt és 70 éves koráig hitszónok. Meghalt 1738. decz. 23. Nagyszombatban.

Szent Ágoston munkáiból több kötetre való kivonatokat írt.

Stoeger, Scriptores 360. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1820. h.