Kezdőlap

Talyga István

conrector és tanár volt a grammatikai és syntaxista osztályokban a rév-komáromi ref. kollegiumban.

Munkái:

1. 25 házi orvosság az ifjú házas férfiak számára, a kik a házassági boldogsággal ellenkező dolgokat eltávoztatni s a magok felesége szeretetét és hűségét megnyerni és megtartani törekszenek. Németből. Rév-Komárom, 1826.

2. Útmutatás a számtudomány tanítására. Pestalozzi regulái szerint. 1. fogás. Tudományos rend nélkül való számvetés. U. ott, 1827.

3. Deákra fordítandó gyakorlatok... deák grammatika reguláihoz alkalmaztatva német nyelven kiadott: Chimani Leopold... Magyar nyelven pedig valamennyire megváltoztatott formában... közre bocsát. Első Cursus. U. ott, 1828.

Tudom. Gyűjtemény 1824. I. 133. l.

Kiss Áron, A magyar népiskolai tanítás története. Bpest, 1881. 394. l.

Petrik Bibliogr.