Kezdőlap

Tamás János

törvényhatósági állatorvos Marosvásárhelyt; előbb Szász-Régenben volt állatorvos.

Munkái:

1. Az állathullaszállító kocsi és égetőkemencze s azok alkalmazásának nagy hordereje Marosvásárhely, 1892. (Nemes Ödönnel).

2. Az állati hullaégetőkészülék alkalmazásának czélja és haszna. U. ott, 1894. (Németül és francziául is).

3. A házi állatok ragadós járványos betegségei s azok elleni védekezés. U. ott, 1899.

4. Az állatfertőző vérbetegségek és járványok elleni védekezés. Bpest, 1905. (Németül is).

Kóssa Gyula, Magyar állatorvosi Könyvészet. Bpest, 1904. 229. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.