Kezdőlap

Tamás Marczel

minoritarendi szerzetes, szül. 1838. jan. 2. Csik-Szent-Mártonban; aradi segédlelkész és tanítóképzőintézeti hittanár volt.

Nevelésoktatásügyi és vegyes tartalmú czikkeket írt az Egyházi és Iskolai Hetilapba és a Kolozsvári Közlönybe (1868-69.).

Szőllőssy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 1878. I. 187. l.