Kezdőlap

Tamásyné Gall Anna

zongoratanítónő az Erzsébet királyné lyceumban Budapesten; Liszt Ferencz tanítványa volt.

Munkája: Uj zongoraoktatási módszer, mely a zongoratanítást kezdettől fogva kis darabok fogalmazásával köti össze. Bpest, 1900. (Francziául. U. ott, 1900.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.