Kezdőlap

Tamássy Atanáz

kath. lelkész.

Munkái:

Jó könyvek. Bpest, 1906.:

1. A vértanú családja.

2. A hollókői fehérasszony.

3. A szeplőtelen szűzanya Mária élete.

4. A kálvárián.

5. Jézus ellenségének sorsa.

6. Mária a szent olvasó királynéja.

7. Paduai szent Antal.

8. A csonka kereszt.

9. Jézus hét szava a keresztfán.

10. A vértanú családja.

11. Gonzagai Szent Alajos, a castiglionei angyal.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.