Kezdőlap

Tamássy Károly

gyógyszerész, szül. 1806. máj. 30. Jolsva-Tapolczán, hol atyja T. Pál ev. lelkész volt; a sajógömöri gymnasiumban két évet töltve, a késmárki lyceumban ment, hol hat osztályt végzett és németül is megtanult. Ezután Maleter István jolsvai gyógyszerésznél gyakornok volt négy évig. A gyakorlati vizsga letétele után a pesti egyetemen 1824. nov.-től egy év alatt a vegytani és növénytani tanulását bevégezte. Pestről Bécsbe ment, hol gyógyszerészi oklevelet nyert és mint segéd a belvárosi gyógyszertárban szolgált. 1831. szept. 16. Debreczenben gyógyszertárt vett. 1849 jún. 30. mint nemzetőr kapitány a népzendülést, midőn a fogoly német katonatiszteket akarták legyilkolni, lecsendesítette (ezért 1852. koronás arany érdemkeresztet kapott), a debreczen-biharmegyei gyógyszerész-egylet elnöke és a magyarországi gyógyszerész-egylet 12. járásának igazgatója volt Debreczenben, hol 1885. júl. 2. meghalt.

Munkái:

1. A gyógyszerészet története. Debreczen, 1883.

2. Adalékok a vegytan történetéből. U. ott, 1884.

Rothschnek Emil, Debreczen gyógyszertárainak történetéből. U. ott, 1864.