Kezdőlap

Tamedly Mihály

ifj., egyetemet végzett tanuló, szül. 1884. okt. 4. Budapesten; egyetemi tanulmányait ugyanott és Lipcsében végezte. Jelenleg Budapesten lakik.

Munkálatai álnevek és jegyek alatt jelentek mg az Ország-Világban (1902. Zágon M. névvel), az Ébresztőben (IV. évf. Zágon Ferencz), az Alkotmányban (1907. márcz. 31. Cs. I.), a Fidibuszban (1907. máj. 10., 19. Cs. F.), a M. Vizisportban (1907. márcz. 24. Cs. F.), A Hétben (1908. Csaba F.), neve alatt a Nemzeti Sportban (1908. 3., 4., 6. sz.).

Munkája: Harangjáték. Bpest, 1908.

Önéletrajzi adatok.